Trion

Air Purification Systems

ให้บริการจัดการระบบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ที่สะอาด สะดวกสบายและปลอดภัย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 Trion ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับตลาดเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยเฉพาะเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมอากาศภายในอาคารที่สะอาด ปลอดภัยและสะดวกสบาย

การทำงานที่วางใจได้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของเรา Trion ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และหาวิธีการประหยัดต้นทุนเรื่องทำให้อากาศสะอาดให้ลูกค้าทุกแห่งทั่วโลกของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถพบได้ในทั้งในบ้าน สำนักงาน โรงงาน สโมสร โรงพยาบาลและเรือเดินทะเล เป็นต้น

Trion มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Sanford รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา Trion ผลิตสินค้าจากโรงงานขนาด 263,000 ตารางฟุต Trion ในยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาตั้งอยู่ที่ Winnall Close เมือง Winchester ในสหราชอาณาจักร Trion (Deutschland) GmbH ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เพื่อมุ่งเน้นตลาดยุโรปอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ในปี ค.ศ. 1996 Trion ได้ควบรวมบริษัท Herrmidifier เพื่อเพิ่มความสามารถของบริษัท โรงงานนี้มีชื่อเสียงวิธีการจัดการความชื้นในอาคาร ในโรงงาน ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้ควบรวม บริษัท Envirco เข้ามาใน Trion เพื่อให้เทคโนโยลีอากาศสะอาดกับอุตสาหกรรมที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นพิเศษ

วันนี้ Trion IAQ เป็นแผนกหนึ่งของ Air System Components, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Air Distribution Technologies, Inc. ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านการกระจายอากาศและการระบายอากาศอากาศจะถูกดึงเข้าไปในเครื่องเพื่อดักจับอนุภาค อนุภาคในอากาศจะผ่านสนามไฟฟ้าสถิตและได้รับประจุไอออนไนซ์ อนุภาคที่มีประจุจะเคลื่อนเข้าสู่ส่วนกักเก็บซึ่งแผ่นเพลทแต่ละแผ่นจะถูกประจุด้วยขั้วเดียวกันกับอนุภาค สิ่งนี้จะขับเคลื่อนอนุภาคไปยังแผ่นเพลทชุดที่สองที่มีประจุตรงข้ามเพื่อดึงดูดและรวบรวมอนุภาค จากนั้นอากาศที่สะอาดจะถูกระบายออกตามกฎระเบียบของท้องถิ่น รัฐและรัฐบาลกลาง

ซึ่งแตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศแบบอื่นๆที่ใช้แผ่นกรองแบบต้องถอดเปลี่ยนเมื่อสกปรก เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตมีเซลล์ถาวรที่สามารถล้างได้ด้วยตนเองหรือด้วยระบบล้างอัตโนมัติ เซลล์ถาวรเหล่านี้ไม่ต้องการแรงดันคงที่เพิ่มเติมเมื่อสกปรกเพื่อดึงอากาศผ่านเข้าไป ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงมอเตอร์มีขนาดเล็กลง 1 ถึง 2 ขนาด ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนทางพลังงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องซื้อแผ่นกรองใหม่มาเปลี่ยนเมื่อแผ่นกรองเดิมสกปรก

Electrostatic Precipitator Facts

  • เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเท่ากันถึงกว่า 50%
  • ไม่เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศแบบอื่นๆที่จะสูญเสียการไหลเวียนของอากาศได้ถึง 50% เมื่อแผ่นกรองสกปรก เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตจะสูญเสียการไหลเวียนของอากาศน้อยกว่า 5% เมื่อแผ่นกรองสกปรก
  • ระบบสามารถออกแบบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนการใช้แผ่นกรองระดับ HEPA
  • ไม่มีความจำเป็นในการต้องฝังกลบแผ่นกรองที่ใช้แล้ว เนื่องจากแผ่นกรองชั้นต้นของเครื่องตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิตและเครื่องสร้างประจุไอออน/เซลล์เก็บกักสามารถล้างทำความสะอาดได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีการกรองอากาศแบบอื่นๆ
  • เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตถือเป็นเทคโนโลยี "สีเขียว" เนื่องจากใช้พลังงานต่ำ มีประสิทธิภาพสูง และต้องการการพื้นที่ในการฝังกลบน้อยที่สุด